9 novembra, 2022

Rusovce

Rusovce, městská část Bratislavy. Kromě toho, že jsou jedno z nejvíce jižně položených měst Slovenska, mají velmi zajímavou a pestrou historii.

Pro území dnešní městské části nastalo mimořádně důležité období za vlády římského císaře Trajána , kdy se Rusovce dostaly pod bezprostřední vliv Římské říše. Pro bezpečnost římského impéria před germánskými kmeny, byly vybudovány soustavy pohraničních vojenských táborů, Limes Romanus . Jeden z nich vznikl i na území dnešních Rusoviec, který dostal název Gerulata . Jsme velmi rádi, že i my můžeme být součástí bohaté historie Rusovců.

Co další jsme realizovali