16 novembra, 2022

Martin

Projekt Okno do historie v Martině. Město Martin se rozhodlo přiblížit historii města místním obyvatelům a návštěvníkům netradičním způsobem.

Při pohledu přes „okno do historie“ se mladší obyvatelé něco nově dozvědí a ti starší zase zavzpomínají na někdejší synagogu… Město Martin projekt „Okno do historie“ spustilo jako pilotní projekt, ve kterém plánuje pokračovat. Projekt také navazuje na výstavu koláží historických fotografií města pod názvem „Minulost je dnes“, které zaznamenaly velký ohlas. Město se proto rozhodlo pokračovat v přibližování historie města novými formami, které zaujmou širokou veřejnost.

Zdroj: Martinská historie ožívá přímo v ulicích

Co další jsme realizovali